• Thông minh có phải là giỏi

    Có nhiều người tự cho mình là thông minh, tài giỏi. Nhưng khi bắt tay vào công việc, họ không biết phải là từ đâu, như thế nào.
  • 111111111

    1111111