Giải thích câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Tục ngữ là lời nói ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ thuộc, được đúc kết từ thực tiễn cuộc sống. Thông qua lời nói chứa...