Tìm Điểm Khác Nhau

Thứ tư , 14/01/2015, 15:34 GMT+7
     

Cùng chơi game tiếng anh tìm điểm khác nhau:

Hướng dẫn chơi:

Bạn sẽ có thời gian 120 giây trong mỗi màn, trong khoảng thời gian đấy nếu bạn chọn đúng thì được 10 điểm, nếu chọn sai thì bị trừ 5 điểm.

Qua mỗi màn độ khó càng tăng lên và thời gian càng giảm xuống, cho nên bạn hãy nhanh tay nhanh mắt để vượt qua màn trước khi hết giờ.

Và bạn chỉ trả lời tối đa được 3 lần, quá 3 lần sẽ bạn sẽ phải chơi lại.

Chúc bạn may mắn !

tìm điểm khác nhau tìm điểm khác nhau