Soạn bài tôi và chúng ta

Thứ bảy , 17/01/2015, 21:52 GMT+7
     

Soạn bài tôi và chúng ta

I. Trả lời câu hỏi.

Câu 1. Đọc kĩ các chú thích để hiểu nội dung, chủ đề vở kịch, hiểu vị trí của các nhân vật.

- Mở đầu hành động kịch diễn ra ngay ở phòng giám đốc. Những nhân vật ở đây là Hoàng Việt, Lê Sơn, Nguyễn Chính, Trương, ông Quyysch, bà Bộng và một số công nhân.

- Hoàng Việt đưa ra ý kiến của mình về kế hoạch mở rộng sản xuất và phương án làm ăn mới của xí nghiệp.

Câu  2. Từ phần chú thích và đoạn trích này em hiểu mâu thuẫn cơ bản mà vở kịch Tôi và chúng ta thể hiện là gì? Ý nghĩa của nó đối với thực tiễn phát triển của xã hội ta thời kỳ ấy như thế nào?

- Hoàn cảnh lúc ấy thật đáng buồn. Chính kĩ sư Lê Sơn là người “soạn thảo” ra cái kế hoạch ấy nhưng Hoàng Việt thúc đẩy mãi Lê Sơn mới nói được vài điều. Không khí có vẻ ngần ngại, thậm chí nặng nề.

- Cuối cùng xoay đi xoay lại chỉ là Hoàng Việt muốn mở rộng sản xuất nâng năn

soạn bài tôi và chúng ta tôi và chúng ta vũ trọng phụng