Soạn bài luyện tập phân tích và tổng hợp

Thứ năm , 08/01/2015, 16:49 GMT+7
     

Soạn bài luyện tập phân tích và tổng hợp

Câu 1. Đọc các đoạn văn và cho biết tác giả đã vận dụng phép lập luận nào và vận dụng như thế nào ?

a. Trong đoạn văn này tác giả chỉ ra từng cái hay « hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài » của thơ. Đó là :

- Cái hay ở các điệu xanh.

- Ở những cử động.

- Ở các vần thơ.

- Ở các chữ không non ép.

b. Trình tự phân tích ở đoạn văn này là.

- Đoạn nhỏ mở đầu nêu lên các quan niệm mấu chốt của sự thành đạt.

- Đoạn nhỏ tiếp theo phân tích từng quan niệm đúng – sai như thế nào. Và kết lại ở việc nhấn mạnh tầm quan trọng của bản thân chủ quan của mỗi người.

Câu 2. Phân tích tác hại đối với một số học sinh học qua loa, đối phó không học thật sự.

- Học đối phó là không lấy việc học làm mục đích.

- Học bị động không có chủ động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy, cô và thi cử.

- Học không có hứng thú nên hiệu quả thấp.

- Học đối phó là học hình thức, dù có bằng cấp nhưng đầu óc vẫn rỗng tuếch vì không đi sâu và thực chất kiến thức bài học.

Câu 3. Dựa vào văn bản Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm ta thấy lí do khiến mọi người phải đọc sách là :

- Sách vở đúc kết trí thức của nhân loại đã tich lũy từ xưa đến nay.

- Muốn tiến bộ phải đọc sách để tiếp thu kiến thức.

- Đọc sách không cần nhiều, mà cần đọc kĩ, hiểu sâu.

- Bên cạnh sách chuyên môn phục vụ ngành nghề, cần phải đọc nhiều sách khác để có kiến thức rộng giúp ta hiểu vấn đề chuyên môn hơn.

Câu 4. Đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích trong bài Bàn về đọc sách.

« Đọc sách là muốn trả món nợ đối với thành quả nhân loại trong quá khứ, là ôn lại kinh nghiệm, tư tưởng của nhân loại tích lũy mấy nghìn năm trong mấy chục năm ngắn ngủi, là một mình hưởng thụ các kiến thức, lời dạy mà biết bao người trong quá khứ đã khổ công tìm kiếm mới thu nhận được.

Có được sự chuẩn bị như thế thì một con người mới có thể làm được cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới mới. »