Soạn bài cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Thứ ba , 13/01/2015, 15:04 GMT+7
     

Soạn bài cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

I. Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Đọc các đề bài trên sách giáo khoa.

a. Các vấn đề đã nêu ra những vấn đề nghị luận văn học (về tác phẩm: Chuyện người con gái Nam Xương; Làng; Đoạn trích: Chiếc lược ngà và Mã Giám Sinh mua Kiều).

b. Khi suy nghĩ phân tích đề bài cần chú ý có sự khác nhau:

- Khi phân tích tác phẩm cần chú ý đến chủ đề tư tưởng trên cơ sở một góc nhìn nào đó để nêu ra nhận xét.

- Khi phân tích đoạn trích cần chú ý đến vị trí đoạn trích đối với tác phẩm.

II. Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

Các em đọc kĩ đề bài: Suy nghĩ về nhân vật Ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim Lân, và làm theo gợi ý của sách giáo khoa.